АКО НАМЕРИТЕ ПО-ДОБРА ЦЕНА ЗА ДЕНЯ ПО ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО, НИЕ ЩЕ ВЪЗСТАНОВИМ РАЗЛИКАТА!