І.Завеждане на щети – АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Като клиент на „ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД” по застраховка “ АВТОКАСКО”, Вие ползвате безплатно услугите на нашите експерти по щети-автомобилно застраховане . Ние Ви съдействаме при завеждане на щети, организираме обслужването в посочен от Вас сервиз или представителство на официален вносител и поддържаме клиентското досие. Така като наши клиенти можете да разчитате, че във всеки момент ще получите бързо и професинално съдействие и качествено сервизно обслужване.

 

ІІ. Завеждане на щети – ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ и изплащане на обезщетения по застраховка ”Злополука”

При настъпване на застрахователно събитие по действаща застраховка, независимо от вида й ( имущество, „Злополука”, „Карго” и т.н.), е необходимо застрахованото лице да представи пред застрахователната компания определен пакет от документи. За своите клиенти „ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД” се ангажира с:

- проучване на конкретния случай;
- информира клиента за процедурата;
- съдеиства за набавяне на пълния набор от документи и за попълване на съответните формуляри;
- заема се с представяне на необходимите документи пред експертите на
застрахователното дружество;
- организира извършването на огледи;
- осигурява правни консултации при по – специфичните случаи;

След предявяване на претенцията продължаваме да следим случая и уведомяваме застрахования за развитието по него до изплащане на полагащото се обезщетение.