На ски в планината само със застраховка

24.02.2016

Продуктът „Планинска застраховка” покрива издирването, спасителните операции, извършени от Планинската спасителна служба, медицинските разходи за оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, транспортиране, както и смърт, травма, загуба на трудоспособност – трайна и временна.
Застрахователят изплаща суми на пострадалия и на ПСС срещу представени разходни документи. Срокът на застраховката е съобразен с различните срокове на пребиваване в планината и може да се сключва за един,три, пет, седем, десет, четиринадесет дни, за един, три, пет месеца или за една година.

http://www.zastrahovatel.com/statia.php?mysid=5475&t=14