Застрахователна компания “Армеец”

Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество Армеец и съставено през 1996 г. и лицензирано две години по-късно. Първоначалните акционери при откриване на дружеството са от структурата на Министерството на отбраната, в последствие през 2002-ра година мажоритарния дял от акции бива изкупен от предприятието Химимпорт. Компетентност, професионализъм, иновация и ефективност са основните ценности на компанията, чийто фокус е оптималното обслужване на нейните клиенти.

Сред предлаганите застраховки от Армеец се отличава продукт, не толкова популярен сред нейните конкуренти, а именно „Гражданска отговорност на туроператори“. Продуктът представлява задължителна застраховка за туроператори според Закона за туризма като покрива задълженията на застрахования към негови контрагенти и доставчици по повод индивидуални или групово организирани екскурзии. Застраховката включва и случаи на обявяване на несъстоятелност или неплатежоспособност на туроператора.

Относно останалите застраховки на Армеец  като основни елементи можем да споменем „Каско на МПС“. Според различните предпочитания на клиента, тази застраховка може да бъде минимална, частична или пълна, като избирателно покрива различни клаузи за рискови фактори като пожар, природни бедствия, авария поради сблъсък, вреди в резултат от действия на трети лица, кражба и „Автомобилен асистанс за чужбина” (валиден за всяка една сключена полица). Застраховката „Защитен дом“ може да бъде приложена за нуждите на физически и юридически лица. Предлага защита от многобройни рискове, включително от земетресения, кражба, наводнения и счупени прозорци и витрини и т.н. „Помощ при пътуване в чужбина” застрахова индивидуални клиенти или такива, които са организирали групово пътуване в чужбина. Включва дори рискове като загуба на багаж или правна помощ при необходимост.
Сред останалите продукти на Армеец са и транспортни, авиационни, морски застраховки, както и специалната Гражданска отговорност на Армеец.

Армеец е бързо развиваща се застрахователна компания, която преценява инновативните стратегии в областта на застраховането на международния пазар и на тяхна база развива персонализирани продукти за удовлетворяване на изискванията на своите клиенти на територията на Република България.

Прочетете повече на: http://www.armeec.bg/