Застрахователна компания “Булстрад”

Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена Иншурънс Груп датира от 1961 г. През 1994, 1998 и 2003 поетапно създава три дъщерни фирми, наречени съответно „Булстрад  Живот” АД – управляваща сегмента застраховки живот, “Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг” ООД сред чиито стопански дейности се включват и даване на коли под наем, и наскоро преименуваната „Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп” АД, оперираща в областта на здравното застраховане. От 2007 година насам Виена Иншурънс Груп печели мажоритарния дял от акции на дружеството.

Застраховките на Булстрад Виена Иншурънс Груп грубо казано начисляват около 100 различни продукта, а само клиентите на компанията за предходната година наброяват около 650 000 граждани или юридически лица.

Автомобилното застраховане на Булстрад Виена Иншурънс Груп съдържа разнообразни продукти като сравнително новата застраховка „Булстрад Бонус Каско” – тя включва допълнително покритие „Гуми”, може да бъде подготвена като Пълна защита за всички рискове (като този избор съдържа множество допълнителни бонуси като например Безплатна, денонощна пътна помощ )или частична комбинирана такава според избраните клаузи на покритие.  Положителен стимул при тези застраховки е наличието на бонусна система при повторно подписване на договора за шофьори, които са доказали внимателно и безукорно шофиране през изминалия застрахователен период.Гражданската отговорност на Булстрад Виена Иншурънс Груп е също актуална автомобилна застраховка в портфолиото на компанията, която е придружена от „Зелена карта” за потвърждаването и в чужбина. Застрахователното дружество предлага застраховки злополука на „Лицата в автомобила”, както и на „Пътниците в обществения транспорт”.

Имуществените застраховки са друго перо от продуктовата линия на компанията и отново учудва с разнообразие и приложения, включва застраховки: „Индустриален пожар” с два варианта – материални загуби или прекъсване на бизнес дейност; „Търговски обекти и офиси” – включително заведения, складове, кабинети и др. с възможност за защита срещу множество рискове и разнообразни покрития като например пари в каса, разваляне на съхранявани стоки и др.; „Булстрад Бонус Дом” – специално разработена комбинирана застраховка; „Хотели”; „Пари” относно каси, трезори и др.; „Електронно оборудване” с възможност за разширяване на покритието до носители на данни и допълнителни разходи; „Ползватели на кабелна телевизия” с обект на застраховка телевизионни приемници; „Строително-монтажни рискове”.

Други две богати застрахователни категории на Булстрад Виена Иншурънс Груп
са застраховки на отговорности и   туристически и лични застраховки. Що се отнася до застраховките „Живот” и „Здраве” те могат подробно да бъдат разгледани от клиентите при посещение на съответните дъщерни фирми, специализирани точно в тези два основни застрахователни сегмента.

Прочетете повече на: http://www.bulstrad.bg/