Застрахователна компания “Групама”

В съответствие с нашата мисия и ръководни принципи, ние се ангажираме да прилагаме на практика нашите социално отговорни ценности и принципи във взаимоотношенията с нашите клиенти, служители и обществото като цяло.

Достъпност, близост,  както в човешко, така и в географско отношение – това определя нашата възможност да предоставим на нашите клиенти отговор на техните специфични въпроси и нужди.

Отговорност - ангажираността на всеки един от нас да предостави удовлетвореност на нашите клиенти, което е и показател за нашето представяне.

Солидарност - както икономическа, така и корпоративна, това е един от основните и исторически елементи на нашата Група и това ни задължава да уважаваме колективния интерес.

Прочетете повече на http://www.groupama.bg/