Застрахователна компания “Дженерали”

Дженерали България Холдинг EАД е част от Generali PPF Holding B.V., който оперира в 14 страни в Централна и Източна Европа. Чрез неговите дъщерни дружества, Generali PPF Holding управлява активи надхвърлящи 15 млрд. евро и обслужва повече от 13 млн. клиенти в региона.

Generali PPF Holding B.V. е регистриран в Амстердам, Холандия, като основният организационен център на холдинга е ситуиран в Прага, Чехия. Generali PPF Holding B.V. представлява джойнт-венчър с участие на Assicurazioni Generali S.p.A. (51% дял) и PPF Group (49%).

Към момента Generali PPF Holding B.V. чрез Дженерали България Холдинг EАД притежава 99% от Дженерали Застраховане АД, 99% от Дженерали Животозастраховане АД и 94,47% от Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД. Навлизането на Дженерали Груп на пазара в България, е част от стратегията на групата за растеж в международен план.

Прочетете повече на: http://www.generali.bg/