Застрахователна компания “Лев Инс”

Лев Инс е застрахователно акционерно дружество, създадено през 1996 г. изцяло с частен капитал. По отношение на общото застраховане Лев Инс предлага пълния набор от актуални застрахователни опции на пазара. От 2006 г. насам Лев Инс е лицензиран и за подходящ партньор за активно презастраховане. Застраховките на Лев Инс постоянно биват оптимизирани за да отговорят на реалните настоящи нужди на клиента, като високо-обучения и опитен персонал на компанията работи рамо до рамо с потребителя, за да помогне с професионален съвет относно избора на най-подходяща програма за належащите му нужди, изграждайкии взаимно доверие и уважение. Основното мото, зад което стои Лев Инс е, че предлага „Активна сигурност”, която е възможна само посредством активно застраховане с цел превенция от потенциален риск.

Като една от основните застраховки на всяко застрахователно дружество „Гражданска отговорност” на Лев Инс е стандартен и високо конкурентен продукт. Интересно попълнение в портфолиото на Лев Инс е застраховка „Животни”. Тя предпазва собственици на животни от възможни загуби, понесени от случайна смърт на тези животни, били те селскостопански, служебни или домашни. Останалите застрахователни продукти на Лев Инс са стандартни за българския пазар и варират от „Разни финансови загуби” (предназначени за лизингови дружества и кредиторни фирми), „Домашно имущество”, „Карго” (валидни за трите вида транспорт – въздушен, морски и сухопътен, организирани според международни стандарти), „Кредити” (продукт, създаден за нуждите на банки и други финансови институции), „Селскостопански култури” (предвижда защита срещу природни бедствия), „Пожар и природни бедствия” (включва случайни аварии и проблем във функционалността на ключови машини), „Помощ при пътуване” и „Злополука”.

Лев Инс е печелившо застрахователно дружество, което съумява да приложи успешно практиките по предотвратяване сблъсък с рискови фактори на техните клиенти, както и намаляване на щетите понесени от тях при неочаквано проявление на подобни негативни явления.

Прочетете повече на: http://www.lev-ins.com/