bulins-24

От 24.11.2016г. ЗД БУЛ ИНС въвежда изплащане на всички видове щети по експертна оценка до 24 часа.
ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ И КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ