ПРОЕКТЪТ
Проектът „Активна грижа”, който стартира през месец юли 2014 г., е публично-частно партньорство на Български Червен кръст и Сдружение „Клуб Активна сигурност”, с финансовата
подкрепа на ЗК “Лев Инс” АД. „Активна грижа“ цели да подпомага дейностите на държавата в
областта на първата долекарска и медицинска помощ чрез действия на медицински екипи по
европейски модел.

Снимки

ЗАСТРАХОВКАТА
Като продължение на проекта, ЗК “Лев Инс” АД създаде застраховка „Активна грижа” -
иновативен продукт, уникален за застрахователния пазар в България.
Застраховката осигурява оказване на първа долекарска помощ, при настъпил инцидент или
заболяване, посредством:

  • наземен транспорт /линейки, мобилни групи, таксита с обучени водачи/;
  • въздушен транспорт с медицински хеликоптер до лечебно заведение.

Целият процес се координира от безплатен, денонощен телефон за спешни случаи
0800 10 200.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС И ВАШИТЕ КЛИЕНТИ
„Активна грижа“ е създадена на базата на опита в много европейски държави, в които
спасяването с медицински хеликоптер е неделима част от спешната помощ. В тази връзка,
застрахователният продукт ще бъде високо оценен от чуждестранните туристи, които посещават
страната, както и от сънародниците ни, които ценят здравето и живота си.
Добавянето на „Активна грижа“ към туристическата услуга, не би оскъпило продукта Ви, тъй
като цената е минимална, но ще му придаде още по-висока и конкурентна стойност.
С „Активна грижа“ давате на своите клиенти сигурност и грижа за най-ценното, което
притежават – тяхното здраве и живот! Вие също сте спокойни, че туристите Ви са в
сигурни ръце.

ПРЕДИМСТВА НА „АКТИВНА ГРИЖА“

  • Преференциална цена;
  • Атрактивно възнаграждение за бизнес партньорите;
  • Покритие на труднодостъпни райони и бърза реакция;
  • Денонощен кол център: 0800 10 200;
  • Хеликоптери и линейки на разположение.

ПРОДАЖБА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Продажбата на застраховката е максимално улеснена. „Активна грижа“ може да е част от
туристическия пакет. Съществува възможност застраховката да се сключи бързо и лесно, чрез
Скреч карти, без да се налага вписване на данни и работа с компютър. Друга възможност е и
чрез WEB-базирано приложение. В програмата се въвеждат единствено три имена и ЕГН на
клиента, което отнема няколко минути.
За продажбата на застраховката не се нуждаете от лиценз. Сключва се рамково споразумение.